Psychoterapia rodzin

Psychoterapia rodzin obejmuje pracę z całym systemem rodziny nad zmianą. Powodem rozpoczęcia terapii może być problem jednego z członków rodziny, konflikt w rodzinie, choroba członka rodziny, problemy w relacjach pomiędzy rodzicami a dziećmi, trudność w przejściu przez proces żałoby, i wiele innych.

Czas trwania i cena: 60 min./200 zł. Możliwość płatności kartą.

Psychoterapię rodzin prowadzą:

Aktualności