Konsultacje dla rodziców

To konsultacje mające na celu wsparcie i pomoc dla rodziców w sytuacjach pojawiających się problemów dotyczących dzieci bądź relacji rodziców z dziećmi, w sytuacjach wątpliwości rodziców co do ich metod wychowawczych bądź wątpliwości wynikających z obaw o zdrowie psychiczne dziecka, niekiedy konsultacje te są związane z dostarczeniem rodzicom wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych wieku, w którym znajduje się ich dziecko.

Czas trwania i cena: 60 min./130 zł. Możliwość płatności kartą. (Konsultacje dla rodziców z Lucyną Karbowiak: 60 min./160 zł, z Magdaleną Sękowską 60 min./180 zł)

Konsultacje dla rodziców prowadzą:

Aktualności