diagnoza rozwoju 3 latka

Diagnoza rozwoju dziecka od 3 roku życia

Diagnoza:

  • obejmuje badanie intelektu, określenie profilu funkcji poznawczych, określenie mocnych, słabych stron (w tym możliwości szkolnych).
  • rozwoju społeczno-emocjonalnego nakierowana na zgłaszany problem. Diagnoza może obejmować: określenie wrodzonych cech temperamentu, opis struktury potrzeb rozwojowych oraz wskazanie możliwych źródeł napięć. Możliwy jest opis strategii radzenia sobie ze stresem. Wskazanie mocnych i słabszych stron w funkcjonowaniu emocjonalnym dziecka z odniesieniem do okresu rozwojowego w którym znajduje się dziecko.

Czas trwania i cena: 120 min./300 zł. Możliwość płatności kartą.

Psychoterapię dzieci prowadzą:

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

Aktualności