Psychoterapia par

Obejmuje pracę z parą nad zgłoszonym przez nią problemem. Celem psychoterapii jest wprowadzenie zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu pary. Definiowanie trudności i obszarów rozwoju relacji odbywa się wspólnie, a główny, konkretny cel ustalany jest przez wszystkie strony procesu. Udział w terapii par wymaga motywacji każdego z partnerów.

Psychoterapię par prowadzą:

Aktualności