Mediacje rozwodowe - rozwodzić się po ludzku

Mediacje te są prowadzone dla osób, które chcą ustalić zasady rozstania, które nie są pewne, czy rozwodzić się czy zdecydować na separację. Pomagają także podjąć decyzję, czy decydować się na orzekanie o winie w wyroku rozwodowym, ustalić wysokość alimentów oraz częstotliwość i miejsce spotkań z dziećmi, a także omówić sprawy związane z wychowaniem dzieci lub kwestią podziału majątku.

Mediacje są prowadzone:

  • gdy pary podjęły decyzję o rozstaniu i chcą ustalić wszystkie istotne kwestie,
  • gdy rodzice potrzebują pomocy w ustaleniu Planu Opieki Rodzicielskiej oraz wszystkich spraw związanych z opieką nad dziećmi po rozstaniu,
  • gdy rodzice nie mogą zgodnie ustalić wysokości alimentów,
  • gdy dziecko ma trudności w porozumieniu się z własnymi rodzicami,
  • w problemach w relacji pomiędzy członkami rodziny związanymi z decyzją o rozstaniu,
  • w sytuacji, gdy trzeba podjąć decyzję o podziale majątku.

Czas trwania i cena: 90 min./220 zł. Możliwość płatności kartą.

Mediacje rozwodowe prowadzą:

Aktualności