Konsultacje prawne

To oferta dla osób, które w sprawach dotyczących prawa rodzinnego (rozwodu, separacji), prawa majątkowego rodzinnego (ustanowienia rozdzielności majątkowej, podziału majątku wspólnego) oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego (władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, kontaktów rodzica z dzieckiem, adopcji itp.) potrzebują jednorazowej konsultacji prawnej lub kompleksowej pomocy prawnej (prowadzenie sprawy w postępowaniu sądowym).

Konsultacje prawne prowadzą:

Aktualności