Konsultacje indywidualne

To spotkanie ze specjalistą w celu określenia głównego problemu i potrzeb klienta. Na bazie przeprowadzonego wywiadu i rozmowy zostanie stworzona i uzgodniona razem z klientem propozycja dalszej pracy.

Czas trwania i cena: 60 min./130 zł. Możliwość płatności kartą.

Konsultacje indywidualne prowadzą:

Aktualności