Grupa rozwojowa dla nastolatków

Praca w tej grupie oparta jest na własnych doświadczeniach uczestników oraz na realnych, wnoszonych przez uczestników, problemach. Głównym założeniem tej grupy jest, by młody człowiek poznał siebie, zrozumiał i skorygował swoje zachowania poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach i uczenie się na bazie doświadczenia własnego oraz innych.

Grupa rozwojowa dla młodzieży ma być miejscem, gdzie bez moralizowania, nakazywania i oceniania młody człowiek może porozmawiać o sobie, swoim życiu, problemach - w atmosferze akceptacji, zrozumienia, wysłuchania. Gdzie w bezpieczny sposób możne ujawnić swoje problemy, wątpliwości, wybory... zadać pytania, nie zgodzić się, mieć własne zdanie. Ma to być miejsce, gdzie szacunek wobec drugiego człowieka jest nie tylko pojęciem czy deklaracją, ale jest rzeczywistością.

Cena: 200 zł miesięcznie od uczestnika (to cena za dwa spotkania, lecz płatność jest za każdy miesiąc z góry, spotkania odbywać się będą co dwa tygodnie – w soboty). Możliwość płatności kartą.

Rekrutacja: grupa ma charakter otwarty - nowe osoby mogą dołączyć do grupy, grupa nie ma zakontraktowanego końca, uczestnicy kończą w swoim rytmie.

Grupę rozwojową dla nastolatków prowadzą:

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

Aktualności