Syma Marta Al Azab-Malinowska

Psychoterapeuta, mediator

 

Jestem psychoterapeutką, mediatorką, filozofką i pedagożką. Pracuję w nurcie terapii systemowej oraz terapii narracyjnej, bliskie są mi również założenia podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Współtworzę pracownię rozwoju i terapii Przestrzenie.

W Klinice Uniwersytetu SWPS prowadzę:

cala

Doświadczenie

i kwalifikacje

Ukończyłam dwuletni kurs terapii systemowej w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, podczas którego uczyłam się również systemowej terapii rodzin. Obecnie uczestniczę w Zaawansowanym Kursie Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu oraz w specjalistycznym kursie TSR prowadzonym przez Centrum PSR. Jestem doktorantką na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, członkinią fundacji Art.-On oraz członkinią nadzwyczajną WTTS-u. Współpracuję z Portalem Opsychologii. Ukończyłam Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne UAM (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną, oraz filozofia).

Staże i praktyki odbyłam między innymi: w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego, Poradni Zdrowia Psychicznego, fundacji Dziecko w Centrum, w stowarzyszeniu Psyche Soma Polis, fundacji Pocztówka, fundacji Fabryka Pomocy oraz Zespole Szkół Specjalnych.

Moje obszary pracy:

 • Psychoterapia indywidualna (dorosłych i młodzieży)
 • Psychoterapia par
 • Psychoterapia rodzin
 • Psychoterapia i/lub wsparcie dla osób:
  – zmagających się z kryzysem egzystencjalnym
  – zmagających się z zaburzeniami lękowymi i nerwicowymi
  – zmagających się z depresją, obniżonym nastrojem
  – po stracie, w żałobie
 • Poradnictwo:
  – dla młodzieży i studentów
  – w zakresie poprawy jakości komunikacji w rodzinie
  – w zakresie relacji interpersonalnych
  – dla rodziców doświadczających trudności wychowawczych
 • Prowadzenie:
  – grup terapeutyczno – rozwojowych
  – grup wsparcia
  – warsztatów dla rodziców, wychowawców i nauczycieli
 • Mediacje (zwłaszcza) mediacje rodzinne