Marta Mozol-Jursza

Psychiatra

Umów wizytę

Zapisy WYŁĄCZNIE drogą mailową: klinika@swps.edu.pl

Jestem lekarzem specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży, absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, tytuł lekarza uzyskałam w roku 2011. W roku 2012 rozpoczęłam szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, które ukończyłam w lutym 2019.

W Klinice Uniwersytetu SWPS prowadzę:

Marta Mozol Jursza

Doświadczenie i kwalifikacje

Od roku 2012 pracuję na oddziale stacjonarnym psychiatrii dzieci i młodzieży w szpitalu imienia Karola Jonschera w Poznaniu, gdzie zajmuję się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Współpracuję także ze stowarzyszeniem proFuturo i konsultuję wychowanków Zakładu Poprawczego w Poznaniu.

Biorę także udział w badaniach klinicznych i redaguję artykuły naukowe z dziedziny psychiatrii dzieci i młodzieży. Dotychczas opublikowałam prace na temat: przemocy w rodzinie, zaburzeń odżywiania, roli farmakoterapii w zaburzeniach ze spektrum autyzmu oraz opisy przypadków klinicznych. Biorę udział w programie badania rozwoju mowy u dzieci urodzonych przedwcześnie.

Uczestniczę w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych. Swoją pracę poddaję superwizji w instytucie Ericksonowskim.

Moje obszary pracy:

  • diagnostyka zaburzeń ze spektrum autyzmu,
  • diagnostyka i farmakoterapia psychoz, zaburzeń afektywnych, lękowych, odżywiania,
  • farmakoterapia uzupełniająca u pacjentów, których podstawowym leczeniem jest psychoterapia.
  • farmakoterapia: moczenia nieorganicznego, mutyzmu wybiórczego, zaburzeń stresowych pourazowych.