Magdalena Wojciechowska

Trener, mediator

Jestem doświadczonym coachem ICC, superwizorem, trenerem umiejętności miękkich, mediatorem oraz konsultantem zarządzania. Jako wykładowca współpracuję ze Szkołą Główną Handlową i Francuskim Instytutem Zarządzania w Warszawie.

W Klinice Uniwersytetu SWPS prowadzę:

Doświadczenie

i kwalifikacje

Zajmuję się wsparciem rozwojowym osób, które chcą wzmocnić swoje umiejętności osobiste oraz relacyjne bądź które zgłaszają problemy w tych obszarach. Wykorzystując techniki m.in. mediacji pomagam w sytuacjach konfliktowych pomiędzy partnerami, małżonkami oraz wewnątrz zespołów. Specjalizuje się w coachingu indywidualnym, par oraz zespołów. Prowadzę warsztaty umiejętności społecznych, mediacje oraz warsztaty rozwojowe dla kobiet.

Pracuję w języku polskim oraz angielskim. Organizuję warsztaty dla osób pracujących poza swoim krajem pochodzenia – dla tzw. ekspatów, którzy w nowej kulturze mogą spotykać się ze specyficznymi trudnościami w przystosowaniu. Prowadzę również zajęcia rozwojowe dla żon nie-Polek, stwarzając okazję do poznania polskiej kultury i zrozumienia innych wzorców relacji niż te rodzime. W swojej pracy wykorzystuje założenia Racjonalnej Terapii Zachowań, podejście systemowe oraz analizę transakcyjną.

Moje obszary pracy:

  • wsparcie rozwoju osobistego i inteligencji relacyjnej,
  • mediacje oraz rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
  • warsztaty rozwojowe dla kobiet,
  • warsztaty i konsultacje dla ekspatów, pracujących poza rodzimym krajem.