Lucyna Karbowiak

Pedagog specjalny, terapeuta

Dni i godziny wizyt:

Wtorek: 15.00 - 18.00
Środa: 15.00 - 18.00

Umów wizytę

Zadzwoń do nas: 729 988 560
lub zostaw swój numer, oddzwonimy:

Jestem pedagogiem specjalnym, certyfikowanym terapeutą dziecka z autyzmem oraz trenerem umiejętności społecznych TUS SST. Posiadam certyfikat Szkolnego Organizatora Edukacji.

W Klinice Uniwersytetu SWPS prowadzę:

Doświadczenie

i kwalifikacje


Od 1996 roku zajmuję się diagnozą pedagogiczną oraz terapią pedagogiczną. Posiadam wieloletnie doświadczenie w diagnozie trudności szkolnych o różnym charakterze oraz trudności z zachowaniem dzieci. Posiadam kwalifikację terapeuty pedagogicznego, wczesnego wspomagania oraz prowadzę Terapię Ruchem V. Sherborne. Od 2013 roku  bezpośrednio pracuję  z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju (terapia i diagnoza).

Ponadto jestem doradcą zawodowym i aktualnie pełnię funkcję koordynatora sieci doradców zawodowych na terenie powiatu poznańskiego. Posiadam kwalifikację terapeuty systemowego (I stopień), kurs z zakresu terapii EE6 Biofeedbeck, szereg szkoleń z zakresu terapii Miltona H. Eriksona oraz pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju.

Moje obszary pracy:

 • diagnoza trudności szkolnych (w tym dysleksji, dysortografii, dyskalkulii),
 • badanie dojrzałości szkolnej,
 • ocena ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym,
 • ocena ryzyka dyskalkulii u dzieci w wieku przedszkolnym, 
 • diagnoza  problemów: szkolnych, wychowawczych, zaburzenia zachowania,
 • diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych (m.in. autyzmu, zaburzenia Aspergera),
 • diagnoza funkcjonalna – badanie Profilu Psychoedukacyjnego dziecka testem PEP-R,
 • terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu,
 • terapia funkcji percepcyjno-motorycznych,
 • terapia Ruchem V. Sherborne,
 • wczesne wspomaganie rozwoju,
 • terapia autyzmu i zespołu Aspergera.