Julia Łońska Vargiu

Psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej (nastolatków i osób dorosłych) oraz konsultacjach dla rodziców.

W Klinice Uniwersytetu SWPS prowadzę:

j vargiu

Doświadczenie

i kwalifikacje

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami. Ponad 10 lat pracowałam jako psycholog szkolny z nastolatkami. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu grup terapeutycznych oraz pracy zespołowej przy wsparciu rodzin w sytuacjach kryzysowych. Jako psychoterapeuta pracuję w nurcie analizy transakcyjnej oraz podejściu systemowym. Bliskie jest mi praca na zasobach i wspieranie autonomii. Pracuję również w języku rosyjskim.

Psychoterapia osób dorosłych:

 • wsparcie w kryzysie

 • praca nad poprawą relacji z bliskimi

 • pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości

 • rozwiązywanie różnych problemów psychicznych (w tym trudności z podejmowaniem decyzji, problemów o charakterze emocjonalnym, samotności, poczucia pustki)

 • wspieranie rozwoju i poprawy jakości życia

Obszary pracy z rodzicami:

 • poradnictwo psychologiczne rozwijające kompetencje wychowawcze rodziców

 • mentoring rodziców

 • wsparcie w sytuacjach kryzysowych

Psychoterapia nastolatków w zakresie:

 • trudności rozwojowych i szkolnych

 • wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych (trudności szkolne, kontakty z rówieśnikami, problemy emocjonalne, rozwód rodziców)

 • radzeniu sobie ze stresem

 • pracy nad samooceną, relacjami społecznymi oraz konfliktami w relacjach z bliskimi