Daria Sławkowska

Psycholog, logopeda

Ukończyłam psychologię na UAM w Poznaniu (specjalność psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne), socjologię oraz logopedię. Mam ukończone szkolenie z Terapii Metodą Warnkego w Biomed Neurotechnologie we Wrocławiu. Jestem w trakcie rocznego szkolenia z psychoterapii dzieci i młodzieży w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu. Wykształcenie dopełniłam także o przygotowanie pedagogiczne, dzięki czemu aktualnie pracuję również jako psycholog szkolny.

W Klinice Uniwersytetu SWPS prowadzę:

Daria Slawkowska

Doświadczenie

i kwalifikacje

 

Swoje umiejętności pracy poszerzam poprzez uczestnictwo w krótkoterminowych i długoterminowych szkoleniach, m.in. Edukator agresji, Dziecko w rodzinie z problemem przemocy, Nowe technologie w terapii dzieci w wieku przedszkolnym. Dotychczasowe doświadczenie zdobywałam w pracy w różnego rodzaju placówkach edukacyjnych (głownie przedszkola i szkoły podstawowe). Pracuję również z dziećmi ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną. Najważniejsza dla mnie jest relacja z dzieckiem oparta na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Pracując z dziećmi, wykorzystuję przede wszystkim terapię przez zabawę i bajkoterapię, wplatam również elementy zabaw sensorycznych. Prowadzę grupy TUS dla dzieci i młodzieży.

Obszary pracy:

  • pomoc psychologiczna dla dzieci i nastolatków

  • wsparcie dzieci i nastolatków w trudnych sytuacjach życiowych

  • trening umiejętności społecznych

  • wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi oraz adaptacyjnymi

  • pomoc w kształtowaniu poczucia wartości dziecka

  • praca z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi trudności w wyrażaniu i radzeniu sobie z emocjami

  • praca z dziećmi doświadczającymi trudności szkolnych

  • wsparcie dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu