Anna Bagieńska-Zawłocka

Adwokat

Umów wizytę

Zadzwoń do nas: 729 988 560
lub zostaw swój numer, oddzwonimy:

Jestem adwokatem, członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbyłam dwuletnią aplikację sądową. Po zdaniu egzaminu sędziowskiego postanowiłam rozwijać swoje umiejętności zawodowe i rozpoczęłam aplikację adwokacką, którą ukończyłam w 2000 roku. W tym samym roku założyłam własną kancelarią adwokacką w Poznaniu, którą prowadzę do dziś.

W Klinice Uniwersytetu SWPS prowadzę:

Doświadczenie

i kwalifikacje

Specjalizuję się w prawie rodzinnym i prawie majątkowym rodzinnym. Prowadzę sprawy rozwodowe, sprawy o separację, alimentacyjne, sprawy o uregulowanie kontaktów dziecka z rodzicem, sprawy o powierzenie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, oraz o adopcję. Prowadzę także sprawy o podział majątku wspólnego i inne roszczenia majątkowe między małżonkami. W ramach w/w spraw zajmuję się udzielaniem porad prawnych, negocjacjami i mediacjami oraz prowadzeniem procesów sądowych. Specyfika spraw, które prowadzę, nauczyła mnie indywidualnego podejścia do każdego klienta. Uczestniczę w rozwiązywaniu ich problemów, które dla mnie nie są tylko problemami prawnymi, lecz przede wszystkim życiowymi.

Za szczególnie ważne w sporach rodzinnych, związanych z rozstaniem się małżonków i koniecznością podjęcia istotnych decyzji związanych z dalszym życiem rodziców i dzieci, uważam dążenie do wypracowania porozumienia między rodzicami, które jest szczególną umową między nimi. Porozumienie takie obejmuje wszystkie istotne kwestie związane z dalszym życiem z rodziców i ich dzieci. Stanowi ono następnie podstawę do wydania przez sąd wyroku o ustalonej przez strony porozumienia treści. Z mojego doświadczenia wynika, że warto dążyć do wypracowania takiego porozumienia między rozstającymi się rodzicami, gdyż umożliwia ono zminimalizowanie wzajemnych konfliktów i służy bezwzględnie dobru dzieci i stabilnemu życiu ich rodziców. Fundament mojej współpracy z klientami to rzetelność, profesjonalizm i bezwzględne zachowanie tajemnicy adwokackiej.

Moje obszary pracy:

  • udzielanie porad prawnych w zakresie prawa rodzinnego i prawa majątkowego rodzinnego,
  • negocjacje i mediacje oraz prowadzenie procesów sądowych,
  • prowadzenie spraw rozwodowych, alimentacyjnych oraz związanych z separacją,
  • pomoc w uregulowaniu kontaktów dziecka z rodzicem,
  • sprawy związane z adopcją, ustaleniem lub zaprzeczeniem ojcostwa.