Ilona Mazek

Psycholog, manager Kliniki

Umów wizytę

Zadzwoń do nas: 729 988 560

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, o specjalności klinicznej (aktualnie w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży). Pracuję w szkole podstawowej jako psycholog szkolny, prowadzę psychoterapię młodzieży w Klinice, oraz terapię osób uzależnionych w ośrodku leczenia uzależnień.

 

W Klinice Uniwersytetu SWPS prowadzę:

Doświadczenie

i kwalifikacje

Ukończyłam podstawowy kurs psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Swoją wiedzą wzbogacałam i nadal wzbogacam na licznych kursach i szkoleniach, między innymi: RTZ (racjonalnej terapii zachowania), kursach terapii dzieci i młodzieży (w ujęciu systemowym) oraz szkoleniu Analiza Transakcyjna 101. Ukończyłam także Studia Podyplomowe na dwóch kierunkach: przygotowanie pedagogiczne oraz akademię konsultantów zarządzania w nurcie analizy transakcyjnej i w ujęciu systemowym. W 2020 roku rozpoczęłam czteroletnie szkolenie specjalizacyjne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza - specjalizacja psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. 

W mojej pracy bliska mi jest myśl Jespera Juula, którą wykorzystuję zarówno w pracy z dziećmi, jak i w edukacyjnych aspektach pracy z rodzicami i nauczycielami. Pracując z dzieckiem, pozostaję w kontakcie i we współpracy z jego rodzicami i ze szkołą, by działania każdej strony były ze sobą sprzężone. W Klinice pełnię funkcję managera.

Moje obszary pracy:

  • praca z dziećmi z trudnościami szkolnymi (stres, relacje rówieśnicze, relacje z nauczycielami),
  • praca z rodzicami,
  • wpieranie dzieci i młodzieży z niską samooceną oraz z różnymi problemami adaptacyjnymi (w tym uzależnienia), 
  • pomoc w kształtowaniu świadomości emocjonalnej i regulacji emocji, 
  • praca z dzieckiem/nastolatkiem w depresji, 
  • praca z dziećmi/nastolatkami w trudnych sytuacjach życiowych (żałoba, rozwód rodziców, choroba),
  • praca z dzieckiem/nastolatkiem, które doświadczyło przemocy w rodzinie,
  • diagnoza psychologiczna