Nasz Zespół

 

Jesteśmy grupą specjalistów, którzy na ludzi nie patrzą poprzez ich zaburzenia, ale poprzez ich potrzeby.

Rozumiemy proces życia jako ciągłe przechodzenie przez kryzysy indywidualne i rodzinne, które są nieodłącznym mechanizmem budowania swojej autonomii i zdolności do budowania bliskości z innymi.

Widzimy znaczenie relacji pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem. Dlatego też nie nie preferujemy konkretnego podejścia psychoterapeutycznego. Im szersze spektrum doświadczeń terapeuty, tym więcej możliwości jego interwencji. Uznajemy, że uczenie się ma charakter obustronny – w każdej relacji terapeutycznej czy konsultacyjnej biorcami są obie strony. Uznajemy, że psychoterapeuci mogą pracować bardzo różnymi narzędziami i osiągać bardzo dobre rezultaty uzgodnione z pacjentami. Stąd w naszej pracy zwracamy uwagę bardziej na relację terapeutyczną i na cele pracy z pacjentem niż na metody i narzędzia.

Eksperci Kliniki

Umów wizytę

Nasze obszary pracy:

 • psychologia,
 • psychoterapia,
 • psychiatria,
 • psychodietetyka,
 • pedagogika,
 • prawo,
 • mediacje,
 • coaching,
 • seksuologia.

Formy pracy:

 • konsultacje,
 • porady prawne,
 • psychoterapia,
 • mediacje,
 • coaching,
 • warsztaty,
 • grupy rozwoju osobistego,
 • wykłady.