Image is not available
Wspieramy budowanie
relacji i autonomii
Zapewniamy wsparcie w relacjach z sobą i innymi, tak aby ludzie tworzyli więzi oparte na bliskości i autonomii. Poprzez prezentację realnych efektów chcemy uświadamiać naszych pacjentów, że budowanie zdrowych więzi wymaga autonomii, która realizuje się poprzez budowanie bliskich relacji z innymi. Aby te relacje budować, należy współpracować z ludźmi, wykorzystując ich wiedzę i doświadczenie.
Slider
Możliwość spotkania
W MIEJSCU, KTÓRE INTEGRUJE
Klinika to miejsce, które integruje oraz daje możliwość spotkania się tych, którzy:
mają pytania dotyczące samych siebie,
zastanawiają się nad swoimi relacjami w życiu,
zauważają swoje trudności bądź kłopoty w tworzeniu związków z bliskimi – żoną, mężem, dzieckiem,
odczuwają lęki lub niechęć do wchodzenia w bliskie relacje,
niepokoją się o siebie bądź o swoich bliskich,
mają trudne sytuacje życiowe,
widzą swoje problemy psychiczne bądź problemy swoich bliskich,
mają wątpliwości co do swojej roli rodzicielskiej,
zauważają dziwne zachowania swojego dziecka,
chcą porozmawiać o sobie, swoim związku, swoich relacjach z dziećmi, ze starzejącymi się rodzicami,
chcą zmienić coś w swoim związku, ale nie wiedzą jak,
przechodzą przez trudny proces leczenia choroby somatycznej,
mają w swoim środowisku innych, którzy się leczą
z osobami, które:
znają prawidłowości funkcjonowania ludzi w różnych sytuacjach życiowych,
kształciły się po to, by pomagać ludziom i towarzyszyć im w sytuacjach dla nich trudnych, bolesnych, nowych, nieznanych, ważnych,
posiadają najbardziej aktualną wiedzę z zakresu psychologii, antropologii, socjologii, neuropsychologii, seksuologii, psychiatrii oraz wiedzę na temat komunikacji międzyludzkiej,
potrafią dzielić się własnym doświadczeniem w pracy z ludźmi oraz własną wiedzą,
potrafią pracować z pacjentem na bazie jasnego kontraktu terapeutycznego bądź konsultacyjnego,
potrafią pracować w zespole specjalistów i systemowo rozpatrywać zgłaszane problemy,
posiadają wysokie standardy etyczne w pracy z ludźmi,
ciągle kształcą się i aktualizują swoją wiedzę,
poddają swoją praktykę autorefleksji poprzez superwizję.
Slider
previous arrow
next arrow
Slider