Kiedy warto się zgłosić?
Spotkajmy się w klinice
Do Kliniki może się zgłosić każdy:
z pytaniem o siebie, o swój związek, o swoją przeszłość, o swoje aktualne relacje,
z wątpliwością, czy to jak żyje i co robi faktycznie jest dla niego najlepsze,
z chęcią przejścia przez sytuację dla siebie trudną w najmniej toksyczny sposób,
z potrzebą konfrontacji swoich poglądów na różne tematy – np. na temat wychowania dzieci po rozwodzie czy znaczenia religii w wychowaniu dziecka,
z chęcią poznania siebie lepiej i uzyskania wglądu w motywy swoich zachowań,
z potrzebą zmiany,
z objawami, które stanowią problem w jego życiu, takimi jak: lęki, depresja, silne reakcje stresowe,
zaburzenia jedzenia, niska ocena samego siebie, trudności w kontroli własnych impulsów (np. agresji), trudności przystosowawcze, uzależnienia (od narkotyków, dopalaczy, substancji psychoaktywnych), zaburzenia relacji w parze, zaburzenia relacji w rodzinie.
Image is not available
Image is not available
Slider
Cele Kliniki
w odpowiedzi na potrzeby
Naszym celem jest stworzenie miejsca, które odpowiada w realny sposób na potrzeby wsparcia, pomocy rodzinie, parom, jednostkom w całym Cyklu życia rodziny. Chcemy pomagać między innymi poprzez:
obserwację relacji dziecko-rodzic w warunkach naturalnych rodzinnych i edukacyjnych (doradztwo dla rodziców),
mediacje związane z rozwodem oraz opieką nad dziećmi po rozwodzie,
doradztwo w przygotowaniu rodziców do rozmów z dzieckiem/dziećmi na temat rozwodu,
wspieranie par i jednostek w sytuacjach kryzysowych,
dostarczanie wiedzy, pomaganie w budowaniu więzi i autonomii,
stwarzanie okazji do autorefleksji i zdolności stawiania pytań i chęci tworzenia relacji,
analizę wzorców międzypokoleniowych,
kompleksową diagnozę psychologiczną,
tworzenie grup rozwojowych dla matek samodzielnie wychowujących dzieci,
pracę z parami homoseksualnymi i rodzinami w przechodzeniu przez kryzysy związane z homoseksualnym członkiem rodziny,
pracę zespołową, uwzględniającą kontekst rodzinny w pracy konsultacyjnej i psychoterapeutycznej,
działalność badawczo-naukową,
działalność edukacyjną i dydaktyczną,
budowanie przestrzeni dla studentów, którzy będą mogli w Klinice zdobywać doświadczenie, ucząc się zastosowania wiedzy w praktyce.
Slider
Nasze wartości
i metody pracy
W pracy z drugim człowiekiem najważniejszy jest dla nas bezpośredni kontakt i nawiązanie terapeutycznej więzi. To istotny element w procesie terapii, który niejednokrotnie ma silny wpływ na pozytywną weryfikację pierwotnego wzorca relacji u danego pacjenta.
Na każdy zgłoszony przez pacjenta problem czy pytanie spoglądamy systemowo. Oznacza to, że nie tylko pracujemy z daną osobą, ale i pozostałymi członkami rodziny. W terapię włączamy także innych potrzebnych specjalistów, by kompleksowo zaopiekować się pacjentami, a nie odsyłać ich do innych placówek.
W naszej Klinice stawiamy na pracę zespołową wszystkich ekspertów. Współpracujemy na rzecz naszych pacjentów, wymieniamy się informacjami i konsultujemy ze sobą określone problemy. Wspólnie poszukujemy określonych metod pracy, dostosowanych do danego pacjenta. Taki wzorzec pracy to dla nas pobudzanie własnej autorefleksji i poszukiwanie zewnętrznych aspektów wzmacniania pracy w postaci superwizji.
Jesteśmy zespołem, który chce się cały czas rozwijać i nieustannie pogłębiać swoją wiedzę. Otwarci na najnowszą wiedzę i badania naukowe bierzemy udział w różnego typu konferencjach zarówno w charakterze prelegentów jak i uczestników. Korzystamy z potencjału i doświadczenia naukowo-badawczego Uniwersytetu SWPS oraz współpracujemy z funkcjonującymi przy uczelni poradniami - Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Poradnią Dietetyki i Psychodietetyki.
Image is not available
Slider
Image is not available
Jak pomagamy?
Nawiązujemy więź
W naszej pracy niezwykle istotne jest nawiązanie terapeutycznej więzi z pacjentem i wielowymiarowe spojrzenie na pytania i problemy, z którymi do nas przychodzi. Skupiamy się głównie na celach, które mamy osiągnąć, a nie na narzędziach i metodach.
Slider
previous arrow
next arrow
Slider
Klinika dla RODZINY
Klinika dla PARY
Slider