15 maja, 2019, Poznań

Konferencja "O dzieciach i nastolatkach w kontekście ich rozwoju i relacji z rodzicami"

Co wpływa na kształtowanie się poczucia wartości u dziecka? Czy trzeba stosować kary lub nagrody, by dziecko przestrzegało norm społecznych? Jak wyznaczać dziecku granice, by szanować potrzeby zarówno jego, jak i rodzica? W jaki sposób budować więź z nastolatkiem, by nie zmuszać go do bezdyskusyjnego podporządkowania się? Czy dojrzewanie w XXI wieku niesie ze sobą wiele zagrożeń? Jakie problemy towarzyszą dzisiejszym nastolatkom? Na te i wiele innych pytań będziemy odpowiadać już 15 maja podczas seminarium „O dzieciach i nastolatkach w kontekście ich rozwoju i relacji z rodzicami”. Wydarzenie odbywa się w ramach Poznańskich Dni Rodziny.

Wstęp wolny. Organizatorem konferencji jest Miasto Poznań we współpracy z Uniwersytetem SWPS i Kliniką Uniwersytetu SWPS.


LOGO POZNAN PL RGB bzlogo Poznanskie Dni Rodziny logo ogolne uni swpsKlinika logo font 01

Poznańskie Dni Rodziny (11 maja – 1 czerwca) to coroczny cykl wydarzeń o charakterze integrującym i promującym życie rodzinne organizowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Na mieszkańców czeka ponad 300 ogólnodostępnych atrakcji, w tym wydarzenia kulturalne, sportowe i edukacyjne – pikniki, zawody, festyny, spotkania, warsztaty i konferencje. Tegoroczne Poznańskie Dni Rodziny rozpoczną się 11 maja festynem rodzinnym na Łęgach Dębińskich. W programie m.in.: pokazy teatralne, występy muzyczne, widowiska akrobatyczne, liczne strefy aktywności dla całych rodzin oraz koncert Michała Szpaka. Z kolei 31 maja na dziedzińcu UMP odbędzie się kolorowy Dzień Dziecka, a 1 czerwca ulicami miasta przejdzie Poznańska Parada Pokoleń zakończona wspólną zabawą na Placu Wolności.

Program konferencji

15.00-15.30 Rejestracja uczestników
15.30-16.30 Dojrzewanie psychoseksualne w XXI wieku – porady dla rodziców i opiekunów,
Paulina Trojanowska-Malinowska

16.30-17.20 Cyberprzestrzeń i zagrożenia z nią związane, Marek Goworek
17.20-18.10 Jak wzmacniać poczucie wartości u dziecka, by potem chciało iść w świat, Magdalena Sękowska
18.10-18.20 Przerwa
18.20-19.05 O co chodzi w komunikacji z nastolatkiem, Magdalena Sękowska
19.05-19.55 Nagradzać, karać… czy można inaczej? O wychowaniu słów kilka słów, dr Anna Kubiak

 Wykład I

DOJRZEWANIE PSYCHOSEKSUALNE W XXI WIEKU – PORADY DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW, PAULINA TROJANOWSKA-MALINOWSKA
Paulina Trojanowska-Malinowska przedstawi świat współczesnych nastolatków w kontekście zmian i problemów, jakie towarzyszą im w okresie dojrzewania psychoseksualnego. Zaprezentowane treści opierają się na informacjach uzyskanych od młodzieży podczas zajęć z edukacji psychoseksualnej, psychoterapii oraz pracy na telefonach zaufania. Wykład przybliży zagadnienia dotyczące:

 • specyfiki dorastania w XXI wieku,
 • problemów i dylematów młodzieży związanych z dojrzewaniem psychoseksualnym, 
 • praktycznych porad dla rodziców i innych dorosłych, wspierających nastolatki na tym etapie życia.

O prelegentce
Paulina Trojanowska-Malinowska – psycholog i seksuolog. Współpracuje z młodzieżą od 9 lat, na zajęciach z edukacji psychoseksualnej, podczas psychoterapii oraz rozmów w telefonach zaufania. Słucha, rozmawia i wspiera nastolatki w pełnym wyzwań okresie dojrzewania psychoseksualnego. Swoim doświadczeniem i wiedzą dzieli się także z rodzicami, opiekunami oraz osobami, które zawodowo pracują z młodzieżą. Prowadzi zajęcia w szkołach na terenie całej Polski. Pracuje w organizacjach działających na rzecz nastolatków oraz placówkach zajmujących się zdrowiem psychicznym.

 Wykład II

CYBERPRZESTRZEŃ I ZAGROŻENIA Z NIĄ ZWIĄZANE, MAREK GOWOREK
Czasem, pytając nastolatków w maju o to, co zamierzają robić popołudniu, skoro jest w końcu tak ładnie na dworze, słyszę odpowiedź "ale po co iść na dwór/spotykać się z ludźmi? przecież byłem dwa dni temu... po spodnie? raczej będę dalej grał na komputerze". Dlaczego tak się dzieje, że jedni uzależniają się na tyle od cyberprzestrzeni, że staje się ona nie tylko ich najbliższą rzeczywistością, ale również jedyną, w której dobrze się czują? Dlaczego zamiast porozmawiać, wolimy patrzeć w ekran telefonu? Cyberprzestrzeń to przecież nie tylko gry, ale również codzienne korzystanie z mediów społecznościowych, czytanie blogów, wiadomości (niejednokrotnie fałszywych) i przeglądanie innych stron. Gdzie zatem kończy się rozrywka, a zaczyna uzależnienie? Jak uchronić siebie i naszych bliskich przed tym, by pewnego dnia nie okazało się, że znajomi są jak hologramy, a w realnym życiu trochę nie ma już na kogo liczyć.

 O prelegencie
Marek Goworek – pedagog, specjalista terapii uzależnień. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta behawioralno-poznawczy (w trakcie certyfikacji), profilaktyk, wykładowca akademicki, współkierownik studiów podyplomowych „Psychologia uzależnień”, kierownik ds. merytorycznych ośrodka dla osób uzależnionych. W swojej pracy terapeutycznej, którą zajmuje się ponad 10 lat, szczególną uwagę przykłada do relacji terapeutycznej, czyli szczególnej więzi, jaka łączy pacjenta z terapeutą.

 Wykład III

JAK WZMACNIAĆ POCZUCIE WARTOŚCI U DZIECKA, BY POTEM CHCIAŁO IŚĆ W ŚWIAT, MAGDALENA SĘKOWSKA
Z badań i obserwacji rozwoju dzieci wynika, że poczucie wartości stanowi bazową matrycę tego, w jaki sposób dziecko podchodzi do zadań i wyzwań rozwojowych oraz jak buduje swoje relacje z innymi. Poczucie wartości buduje się na podstawie ciągu interakcji dziecka z najbliższym otoczeniem i samym sobą, a faza jego integracji przypada na wczesny wiek szkolny oraz okres dorastania. Podczas wykładu, korzystając z ponad 30-letniego doświadczenia w pracy z rodzicami i dziećmi, Magdalena Sękowska poruszy następujące zagadnienia:

 • co wpływa na kształtowanie się poczucia wartości u dziecka,
 • jakie komunikaty ze strony rodziców wzmacniają, a jakie osłabiają poczucie wartości u dziecka, 
 • jakie znaczenie dla kształtowania poczucia wartości ma wzmacnianie autonomii dziecka, 
 • jakie zadania rozwojowe mają do przejścia matka i dziecko, ojciec i dziecko oraz oboje rodzice, 
 • dlaczego samo mówienie „kocham cię” nie jest wystarczające, by dziecko czuło się kochane, 
 • jakie znaczenie dla rozwoju dziecka ma wzorzec funkcjonowania rodzica.

O prelegentce
Magdalena Sękowska – psycholog, psychoterapeuta, dyrektor Kliniki Uniwersytetu SWPS. Prowadzi psychoterapię indywidualną, psychoterapię par oraz pracę z rodziną. Wykorzystuje podejście systemowe, analizę transakcyjną, terapię narracyjną, terapię opartą na emocjach. W pracy z rodziną stosuje autorską metodę obserwacji dziecka w naturalnych warunkach rodzinnych i edukacyjnych. Dzięki temu uzyskuje relacyjną wiedzę na temat dziecka i stylu komunikacji panującego w relacjach między rodzicami a dzieckiem oraz między dzieckiem a rówieśnikami i nauczycielami. Współpracuje z zarządami i menegerami, wspomagając organizacje we wzmacnianiu kompetencji relacyjnych oraz przywódczych.

 Wykład IV

O CO CHODZI W KOMUNIKACJI Z NASTOLATKIEM, MAGDALENA SĘKOWSKA
Bardzo często rodzice niepokoją się zachowaniem swojego nastoletniego dziecka, które w ostatnim czasie bardzo się zmieniło, jego wyglądem, który odbiega od przyjętej przez rodziców normy, wynikami w naukce, które ostatnio się pogorszyły oraz notorycznie nieposprzątanym pokojem. Rodzice upatrują przyczyn swojego niepokoju w dziecku, nie widząc niejednokrotnie tego, że wraz z dorastaniem dziecka potrzebna jest zmiana u rodzica.

Tematyka wykładu:

 • jak budować więź z nastolatkiem, niezmuszając go do podporządkowania,
 • jak kontraktować z nastolatkiem zasady, a nie wymuszać ich przestrzegania, 
 • jak rozumieć język emocji nastolatka i rozumieć znaczenia komunikatów,
 • jak respektować granice nastolatka bez utraty relacji z nim,
 • jak budować bliskość już nie z dzieckiem, ale jeszcze nie z dorosłym.

O prelegentce
Magdalena Sękowska – psycholog, psychoterapeuta, dyrektor Kliniki Uniwersytetu SWPS. Prowadzi psychoterapię indywidualną, psychoterapię par oraz pracę z rodziną. Wykorzystuje podejście systemowe, analizę transakcyjną, terapię narracyjną, terapię opartą na emocjach. W pracy z rodziną stosuje autorską metodę obserwacji dziecka w naturalnych warunkach rodzinnych i edukacyjnych. Dzięki temu uzyskuje relacyjną wiedzę na temat dziecka i stylu komunikacji panującego w relacjach między rodzicami a dzieckiem oraz między dzieckiem a rówieśnikami i nauczycielami. Współpracuje z zarządami i menegerami, wspomagając organizacje we wzmacnianiu kompetencji relacyjnych oraz przywódczych.

 Wykład V

NAGRADZAĆ, KARAĆ… CZY MOŻNA INACZEJ? O WYCHOWANIU SŁÓW KILKA, DR ANNA KUBIAK
Rodzice karzą lub nagradzają dziecko, by zachowywało się w sposób społecznie pożądany, żeby przestrzegało zasad, norm i znało granice. W praktyce stosowanie nagród i kar bywa problematyczne, a rodzicom towarzyszy wiele dylematów związanych z tymi metodami wychowawczymi. Czy lepiej być nieugięcie konsekwentnym rodzicem czy raczej przyjacielem i partnerem dziecka? Dlaczego, mimo kar, moje dziecko nadal zachowuje się tak samo? Staram się nieustannie chwalić moje dziecko, ale ono jest wciąż nieposłuszne, dlaczego? Czy są jakieś inne sposoby dotarcia do dziecka? Wykład jest propozycją przyjrzenia się tym pytaniom oraz okazją do rozważań na temat tego, co jest szczególnie istotne w relacji z dzieckiem. Porozmawiamy o wychowaniu jako wyznaczaniu granic dziecku z uwzględnieniem zarówno jego potrzeb, jak i potrzeb rodzica. Przyjrzymy się też, jak zachować postawę szacunku wobec dziecka przy jednoczesnym szacunku dla własnych granic.

O prelegentce
dr Anna Kubiak – psycholog, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji, adiunkt na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Jej zainteresowania koncentrują się wokół autodestruktywności, diagnozy psychologicznej i psychoterapii systemowej (zwłaszcza dzieci i młodzieży). Prowadzi badania naukowe dotyczące samouszkodzeń bez intencji samobójczej oraz autodestruktywności pośredniej. W ramach praktycznej działalności przez 10 lat pracowała w szkole podstawowej i gimnazjum. Obecnie prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną, gdzie pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami. Jest członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYhttps://bit.ly/2vLQers

Wskazówki dojazdu »