marzec 2020, Poznań

Trening umiejętności społecznych dla dzieci

Czym jest TUS?

TUS to zajęcia grupowe, które mają na celu trenowanie adekwatnych zachowań społecznych, umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, naukę przestrzegania zasad, samokontroli, rozumienia i kontrolowania emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów. Zajęcia rozwijają pozytywną motywację, wiarę we własne możliwości i poczucie własnej wartości, a także kształtują empatię oraz wzajemny szacunek. Kształtowanie umiejętności opiera się na czterech bezpośrednich zasadach uczenia się: modelowaniu, odgrywaniu ról, udzieleniu informacji zwrotnej i transferze. Poddawanie się treningowi prowadzi do tego, że ćwiczone zachowania lub też całe ich sekwencje stają się nawykowymi. Uczestnik treningu w oparciu o sztucznie nabyte doświadczenia społeczne tworzy wachlarz zachowań, które są skuteczne w danej rzeczywistej sytuacji. Z czasem dobiera je i wykonuje w sposób naturalny. Umiejętności społeczne są ćwiczone poprzez zabawę oraz możliwość doświadczania sytuacji społecznych w bezpiecznych warunkach warsztatowych. Program dostosowany jest indywidualnie do każdego uczestnika na podstawie zebranego wywiadu, kwestionariuszy a następnie obserwacji podczas treningów.

Dla kogo?
TUS przeznaczony jest dla dzieci z trudnościami w sferze społecznej:

 • trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych
 • nieśmiałość, wycofanie
 • trudności w adaptacji do nowych sytuacji,
 • impulsywność, trudności w panowaniu nad emocjami,
 • zachowania opozycyjne, buntownicze,
 • nieumiejętność dostosowania się do zasad,
 • uleganie niekorzystnym wpływom,
 • problemy wychowawcze,
 • w tym dla dzieci z Zespołem Aspergera, wysokofunkcjonującym autyzmem, ADHD.

Organizacja zajęć:

 1. Zajęcia są prowadzone przez dwóch terapeutów: psychologa i pedagoga.

 2. Grupy liczą od 4 do 6 osób.

 3. Przedziały wiekowe grup: grupa I (6-8 lat); grupa II (9-11 lat).

 4. Czas spotkania to 60 min + 10 min na ewentualne konsultacje z rodzicami.

 5. Konsultacje z rodzicami każdego dziecka w trakcie cyklu, na prośbę rodziców lub gdy terapeuci uznają, że jest taka potrzeba.

 6. Uczestnictwo w Treningu poprzedzone jest indywidualną konsultacją z rodzicem i dzieckiem (60 min – płatne oddzielnie, 150 zł).

 7. Płatność za zajęcia z góry, za 4 spotkania (spotkania odbywają się raz w tygodniu).

Terminy i miejsce

Grupa I – środy, godz. 15.00
Grupa II czwartki, godz. 16.00
Przewidujemy możliwość utworzenia grupy sobotniej.
Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem dziecka w zajęciach, a żaden z proponowanych terminów Państwu nie odpowiada, prosimy o kontakt.

O prowadzących

Lucyna Karbowiak - pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta dziecka z autyzmem oraz trener umiejętności społecznych TUS SST. Posiada certyfikat Szkolnego Organizatora Edukacji. Od 1996 roku zajmuje się diagnozą pedagogiczną oraz terapią pedagogiczną. Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnozie trudności szkolnych o różnym charakterze oraz trudności z zachowaniem dzieci. Posiada kwalifikację terapeuty pedagogicznego, wczesnego wspomagania oraz prowadzi Terapię Ruchem V. Sherborne. Od 2013 roku bezpośrednio pracuje z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju (terapia i diagnoza).

Ilona Mazek - psycholog, certyfikowany trener umiejętności społecznych (TUS). Aktualnie pracuje w szkole podstawowej jako psycholog szkolny oraz prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży w Klinice. Ukończyła podstawowy kurs psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Swoją wiedzę wzbogacała i nadal wzbogaca na licznych kursach i szkoleniach, między innymi: RTZ (racjonalnej terapii zachowania), kursach terapii dzieci i młodzieży (w ujęciu systemowym), studia podyplomowe (przygotowanie pedagogiczne). W 2020 roku rozpoczęła czteroletnie szkolenie specjalizacyjne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza - specjalizacja psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. W pracy zawodowej ważnym obszarem jest dla niej praca z dziećmi ze spektrum autyzmu, w zakresie której regularnie się szkoli i uaktualnia wiedzę.

Jak wziąć udział?

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego poniżej, będziemy się z Państwem kontaktować. 
Jeśli mają Państwo pytania, zachęcamy do kontaktu: tel. 729 988 560 e-mail: klinika@swps.edu.pl

Koszt miesięczny uczestnictwa w grupie: 400 zł, płatność z góry za każde 4 spotkania. Płatności prosimy dokonywać na podany niżej numer konta.
Koszt konsultacji z rodzicami: 150 zł

18124045881111001075484201
Klinika Uniwersytetu SWPS Rodzina - Para - Jednostka
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań

Formularz zgłoszeniowy

Administratorem danych jest Klinika Uniwersytetu SWPS Rodzina - Para - Jednostka z siedzibą przy ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań. Dane będą przetwarzane w celu uczestnictwa w ww. wydarzeniu oraz w celu wysyłania informacji dotyczących wydarzenia drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w ww. wydarzeniu.