Komunikat w związku z koronawirusem

 

Szanowni Państwo,

W trosce o Państwa komfort i zdrowie psychiczne uprzejmie prosimy wszystkie osoby, potrzebujące naszego wsparcia o bezpośredni kontakt telefoniczny tel. 729 988 560
lub mailowy klinika@swps.edu.pl.

Jednocześnie przypominamy zasady postępowania:
https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacja-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-po-posiedzeniu-zespolu-do-spraw-koordynacji-dzialan-w-systemie-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zagrozeniem-wystapienia-covid-19

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-uczelni-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem

W przypadku gdy zaobserwowali
Państwo u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z
oddychaniem należy:

• niezwłocznie telefonicznie powiadomić
stację sanitarno-epidemiologiczną

• lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału
zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy
tryb postępowania medycznego.

Apelujemy również o racjonalne i
odpowiedzialne zachowanie.

O przebiegu sytuacji będziemy informować
Państwa w kolejnych komunikatach.

Magdalena Sękowska

Dyrektor Kliniki Uniwersytetu SWPS Rodzina – Para - Jednostka

Aktualności